Lars dagbok

Premiär i oktober 2018

För information och bokningar, kontakta producent Maya Lazcano

lazcano.maya@gmail.com

073-573 34 69

Föreställningen görs med stöd av Kulturrådet, Kulturförvaltningen i Stockholms Läns Landsting och Stockholms Stad

lars_dagbok_kulan