Lars dagbok

Premiär i oktober 2018

För information och bokningar, kontakta producent Maya Lazcano

lazcano.maya@gmail.com

073-573 34 69

lars_dagbok_kulan