Clowner utan Gränser

www.skratt.nu

My TEDx talk on spreading laughter in areas of crisis is HERE.

Jag har varit turnéledare för flera av organisationens expeditioner till Libanon, Jordanien, Swaziland, Moldavien, Israel/Palestina, Rwanda och Kenya. Tre av expeditionerna var inom ramen för högskolekursen “Internationell Utblick”, där studenter från DI, THS Stockholm och Danshögskolan deltog. Jag var kursansvarig. Några av expeditionerna genomfördes inom ramen för två magisterprogram på Stockholms Dramatiska Högskola (StDH).

Våren 2007 blev jag vald till Vice Ordförande i Clowner utan Gränsers styrelse.

Hösten 2007 inleddes vårt treåriga cirkusskoleprojekt “Circuna” i Palestinska flyktingläger i Libanon. Projektet finansieras av SIDA. Jag var projektledare på deltid, t.o.m. december 2008.

Tillsammans med organisationens grundare, P. Nalle Laanela, och Dr. Camilla Damkjær, ledde jag magisterprogrammen “Skratt utan Gränser” och ” A year of Physical Comedy” vid StDH.

Under 2013 var jag Producent och Regissör i projektet Drömturnén och föreställningen Drömställe, som främst riktar sig till barn på flykt i Sverige. (Föreställningen fick senare det internationellt mer gångbara namnet Flugo! Du kan se mer om den HÄR!)