ATR Norberg

Jupp, jag har varit ute och spridit genus-ordet igen. 11 sköna teatergruppsledare, organiserade genom Amatörteatrarnas Riksförbund, samlades i en hel vecka på en dammig kursgård i vilda Västmanland. De leddes i övningar, mest av mig, med gästspel av Gunilla Edemo och Liv Elf-Karlén och allt ska hamna i en metodbok.

Gruppen var så skön och generös och öppen för det nya, att vi hade en intensiv vecka, med nya frågor och inspiration inför det år av genusmedvetet teaterarbete som väntar intet ont anande teatergrupper runt hela landet.